ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ >

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη ομάδα, από τις κορυφαίες στην Ελληνική Βιομηχανία, μέσα στην οποία προσφέρονται προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης καριέρας, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση:

hrd@halyvourgiki.com

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  • Θέση εργασίας

    Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας