Επιστημονικά Άρθρα >

Eπιστημονικά Άρθρα

  • Mechanical properties of lap- welded reinforcing steel bars used for repairing damaged reinforced concrete structures
  • Microstructures and mechanical properties after heating of reinforcing 500 MPa class weldable steels produced by various processes
  • Impact toughness of reinforcing steels produced by i) the Tempcore process and ii) microalloying with vanadium
  • Atmospheric corrosion of steel reinforcing bars produced by various manufacturing processes
  • Σχεδιασμός συγκολλήσεων με επικάλυψη σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος