ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ >

Πιστοποιητικά

  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - ΧΟΣ B500A και B500C (Ηλεκτροσυγκολλημένα Πλέγματα)
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - ΧΟΣ B500C (Συμπαγής Κουλούρα)
  • Πιστοποιητικό IQNet για Σύστημα Ποιότητας- ISO 9001
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Πιστοποιητικό IQNet για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης- ISO 14001
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - ΧΟΣ B500C (Ράβδοι)
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - ΧΟΣ B500C (Ρόλλοι)
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας