ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ >

Εμπορικό Δίκτυο

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ διαθέτει ένα οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο πριν όσο και μετά την πώληση των προϊόντων της.

Οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί, οι κατασκευαστές και οι ιδιώτες έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας όπου βρίσκεται το εμπορικό τμήμα και στο εργοστάσιο όπου βρίσκεται η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας, ή στα γραφεία των αντιπροσώπων της, για να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα προϊόντα της.

Δίδεται επίσης η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, εφ΄όσον το θελήσουν, να τους επισκεφθούν συνεργάτες μας από το εμπορικό τμήμα, τους αντιπροσώπους μας ή την Διεύθυνση Ποιότητας για επιτόπου αντιμετώπιση κατασκευαστικών θεμάτων.