Εγκαταστάσεις >

Χαλυβουργείο

Σε ένα υπερσύγχρονο χαλυβουργείο, παράγεται χάλυβας σε μορφή πρισμάτων τετραγωνικής διατομής (μπιγιέτες). Τα βασικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνουν την παραγωγή ρευστού χάλυβα από την τήξη παλαιοσιδήρου (scrap), τη δευτερογενή επεξεργασία του ρευστού χάλυβα και τέλος τη χύτευση του. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα παραγωγής χάλυβα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον προηγμένων στην Ευρώπη, έχοντας τη δυνατότητα να παράγει όλες τις κατηγορίες χάλυβα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.

Το συγκρότημα του Χαλυβουργείου περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτρικούς φούρνους τόξου ( EAF ) δυναμικότητας 100 τόννων έκαστος για την τήξη του παλαιοσιδήρου.
  • Εγκατάσταση δευτερογενούς μεταλλουργίας ( LF ).
  • Μηχανές συνεχούς χύτευσης ( CCM ) υψηλής ταχύτητας με όλες τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις.
  • Σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας νερού ψύξης των εγκαταστάσεων Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας (ΒΑΤ).
  • Εγκαταστάσεις καθαρισμού απαερίων Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας (ΒΑΤ).

Η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων είναι:

  • Μπιγιέτες διατομής 130 x 130 mm και 140 x 140 mm, μήκους 6-12 m .