Εγκαταστάσεις >

Ελασματουργεία

Η εγκατάσταση απαρτίζεται από δύο ελασματουργεία συνδυασμένης παραγωγικής λειτουργίας. Είναι από τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα ελασματουργεία διαμηκών προϊόντων χάλυβα στον κόσμο. Έχουν και τα δύο τη δυνατότητα παραγωγής του συνόλου της γκάμας προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος με νευρώσεις ή λείους σε ευθύγραμμες ράβδους συμβατικούς ρόλλους (coil) και συμπαγείς ρόλλους (Compact Rebar Coil). Επίσης το ένα εξ’ αυτών έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλης γκάμας προϊόντων μορφοσιδήρου.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπερσύγχρονης αυτής εγκατάστασης είναι η άριστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, η υψηλή παραγωγικότητα, οι γρήγορες αλλαγές από προϊόν σε προϊόν, το υψηλό επίπεδο αυτοματισμού, η αδιάκοπη έλαση, το τετραπλό σχίσιμο (slitting) στις μικρές διατομές και οι πολλαπλές δυνατότητες στη συσκευασία των προϊόντων.

Η εγκατάσταση των Ελασματουργείων περιλαμβάνει:

• Κλίβανους αναθέρμανσης φυσικού αερίου σύγχρονης τεχνολογίας
• Πλυντήρια σκουριάς ( descaler )
• Συγκολλητική μηχανή μπιγετών για συνεχή έλαση (endless rolling process)
• Το πρώτο ελασματουργείο περιλαμβάνει σειρά 18 ελάστρων (εκχονδρίσματος (6), μεσαία (6), τελικά (6)) και πολλαπλό έλαστρο υψηλής ταχύτητας (BGV) για την παραγωγή κουλούρας και Compact Rebar Coil
• Το δεύτερο ελασματουργείο περιλαμβάνει σειρά 16 ελάστρων (εκχονδρίσματος (6), μεσαία (6), τελικά (4)) και πολλαπλό έλαστρο υψηλής ταχύτητας (BGV) για την παραγωγή κουλούρας και Compact Rebar Coil
• Υδροδοχεία βαφής για τη θερμική κατεργασία του προϊόντος.
• Τραπέζια ψύξης των ράβδων σύγχρονης τεχνολογίας.
• Διπλή γραμμή παραγωγής Compact Rebar Coil ()
• Ψαλίδια ψυχράς κοπής
• Μηχανές ζύγισης, μέτρησης και συσκευασίας τελικού προϊόντος (Bar Counter).
• Σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας νερού ψύξης των εγκαταστάσεων Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας (ΒΑΤ).

Η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων είναι:

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, λείος και με νευρώσεις, σε ευθύγραμμες ράβδους διαμέτρου 8 έως 40 mm .
• Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος και χονδρόσυρμα σε ρόλλους (κουλούρες), λείος και με νευρώσεις, διαμέτρου 5,5 έως 16 mm .
• Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος σε συμπαγείς ρόλλους (Compact Rebar Coil) με νευρώσεις, γνωστός με την εμπορική επωνυμία  διαμέτρου 8.0 έως 16 mm .
Μορφοσίδηρος (γωνίες ισοσκελείς και ανισοσκελείς, Πι, Ταφ, λαμάκια, καρέ κλπ).