Εγκαταστάσεις >

Μονάδες Παραγωγής Πλεγμάτων

Η παραγωγή πλεγμάτων της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ εν γένει, γίνεται σε τρεις μονάδες με χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Παράγονται πλέγματα συνδετήρων (μανδύες υποστυλωμάτων), σχάρες, δομικά και κοινά πλέγματα. Οι άρτιες εγκαταστάσεις και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό εγγυούνται την άριστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Οι Εγκαταστάσεις Παραγωγής δομικών πλεγμάτων και πλεγμάτων συνδετήρων (μανδύες) αποτελούνται από τον παρακάτω βασικό εξοπλισμό:

• Μονάδες τροφοδοσίας διαμήκων συρμάτων.
• Μονάδες προώθησης ή και ευθυγράμμισης και κοπής εγκαρσίων συρμάτων.
• Μονάδες συγκόλλησης και κοπής φύλλων.
• Μονάδες συσκευασίας και μεταφοράς τελικών προϊόντων.

Για την παραγωγή των μανδυών υποστυλωμάτων, ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται ευθύγραμμες ράβδοι χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας B500C που παράγονται στα ελασματουργεία της εταιρίας.
Για την παραγωγή δομικών και κοινών πλεγμάτων, ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται χάλυβας κατηγορίας B500A επεξεργασμένος στις μηχανές ψυχρής έλασης της μονάδας πλεγμάτων.

Η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων είναι:

  • Πλέγματα συνδετήρων (μανδύες υποστυλωμάτων) διαμέτρου ράβδου 8, 10 και 12mm σε τυποποιημένες διαστάσεις, καθώς και, κατόπιν παραγγελίας, άλλου τύπου μανδύες υποστυλωμάτων διαφορετικών διαστάσεων και διαμέτρου ράβδων
  • Σχάρες τύπων Σ251, Σ261, Α252, ΤΑ252 και εδικές σχάρες, κατόπιν παραγγελίας, για ειδικές απαιτήσεις έργων
  • Δομικά πλέγματα τύπου Τ131, Τ188, Τ196, Α142, ΤΑ142 και ΤΑ98
  • Κοινά πλέγματα τύπου Ο92, Τ92, Τ139
  • Επίσης παράγονται, κατόπιν παραγγελίας και άλλα πλέγματα ειδικών απαιτήσεων των πελατών