Εγκαταστάσεις >

Λιμενικές Εγκαταστάσεις

Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή, γρήγορη και ασφαλής διεκπεραίωση των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρίας (εισαγωγές-εξαγωγές), η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ διαθέτει ιδιόκτητη λιμενική εγκατάσταση.

Στο μέσο και κατά μήκος της προβλήτας και πάνω σε δύο παράλληλες ράγες, κινούνται τέσσερις ηλεκτροκίνητοι περιστροφικοί γερανοί με βελόνι (μπούμα), το οποίο έχει δυνατότητα κάθετης κίνησης καθώς και ένας ερπυστριοφόρος αυτοκινούμενος θερμικής καύσης. Εκ της θέσεώς τους μπορούν να εξυπηρετούν και τις δύο πλευρές της προβλήτας.

Τέλος στα πλαίσια της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. έχει εκπονήσει σχέδιο κινητοποίησης ομάδας επέμβασης, το οποίο έχει εγκριθεί από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την περίπτωση περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας.

Η λιμενική εγκατάσταση είναι πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και επιπλέον λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του διεθνούς κώδικα BLU.