ΠΡΟΪΟΝΤΑ >

SpoolEXTRA!

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ διαθέτει προς τους πελάτες της την πρωτοποριακή συμπαγή κουλούρα 

Η  είναι συμπαγής κουλούρα υψηλής ολκιμότητας, τεχνικής κατηγορίας B500C, χωρίς επανατύλιξη, με παντελή απουσία διαμήκους στρέψης (torsion free).
Τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά της  οφείλονται στην τεχνολογία περιέλιξης spooler και απαλλάσσουν την κουλούρα από τάσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός προϊόντος υψηλής αποδοτικότητας, ευέλικτου και οικονομικού, που αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τον εξοπλισμό των κέντρων διαμόρφωσης και ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις και τις βλάβες.

Μία επιπλέον ιδιότητα της συμπαγούς κουλούρας  είναι τα σταθερά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η απόλυτα κυκλική διατομή που παρουσιάζει το υλικό, συμβάλλει ώστε το ύψος των νευρώσεων κατά την ψυχρή κατεργασία να παραμένει αμετάβλητο. Η κατασκευή συνδετήρων οποιασδήποτε μορφής, με απόλυτη επιπεδότητα καθώς και η απόλυτη ευθυγράμμιση όσον αφορά στον ευθύγραμμο οπλισμό είναι πλέον εφικτή με την 

Η δυνατότητα απόλυτης τήρησης των κανονισμών όσον αφορά στην εγκάρσια όπλιση των δομικών στοιχείων είναι πραγματικότητα ακόμη και για τις πιο απαιτητικές μελέτες και μάλιστα με τον παραγωγικότερο και οικονομικότερο τρόπο.

Πλεονεκτήματα

 • Απόλυτη επιπεδότητα των κατασκευαζόμενων συνδετήρων οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχημάτων
 • Δυνατότητα πύκνωσης και αραίωσης στις αποστάσεις των συνδετήρων κατά την κατασκευή κλωβών εγκάρσιου οπλισμού
 • Αυξημένη παραγωγικότητα μηχανών διαμόρφωσης. Ελαχιστοποίηση διακοπών λειτουργίας τους
 • Μείωση χρόνων τροφοδοσίας των μηχανών διαμόρφωσης και αυξημένη ασφάλεια κατά την αποσυσκευασία λόγω απουσίας του φαινομένου του ελατηρίου
 • Μείωση αποθηκευτικού χώρου λόγω συμπαγών διαστάσεων
 • Εκμηδένιση της φύρας κατά την κατασκευή
   

Πρωτοποριακά Χαρακτηριστικά

 • Παντελής Απουσία Διαμήκους Στρέψης (torsion free), κουλούρα ελεύθερη τάσεων, με συνέπεια την άριστη ευθυγράμμιση κατά την εκτύλιξη και διαμόρφωση
 • Ελαχιστοποίηση της παραμόρφωσης των νευρώσεων κατά τη διαμόρφωση, λόγω της σταθερής και απόλυτα κυκλικής διατομής
 • Τεχνολογία Περιέλιξης Spooler, άνευ άλλης ψυχρής κατεργασίας- επανατύλιξης
   

Εφαρμογές

 • Κατασκευή συνδετήρων για εγκάρσιο οπλισμό
 • Κατασκευή συνδέσμων, φουρκετών κλπ
 • Κατασκευή σπειροειδούς οπλισμού
 • Κατασκευή πασσάλων
 • Ευθυγράμμιση και κοπή ευθύγραμμου οπλισμού