ΠΡΟΪΟΝΤΑ >

Δομικά & Κοινά Πλέγματα

Τα δομικά πλέγματα της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-2, παράγονται από χάλυβα κατηγορίας B500A και διατίθενται στους τύπους Τ131, Τ188, Τ196 καθώς και για ειδικές απαιτήσεις, κατόπιν παραγγελίας.

Τα κοινά πλέγματα της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ παράγονται από χάλυβα κατηγορίας B500A και διατίθενται στους τύπους Ο92, Τ92, Τ139, καθώς και για ειδικές απαιτήσεις, κατόπιν παραγγελίας.