Μανδύες Υποστυλωμάτων & Σχάρες

Μανδύες Υποστυλωμάτων & Σχάρες >

Γκάμα Προϊόντων (Μανδύες&Σχάρες)

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Φ8 / 100 mm

 

ΤΥΠΟΣ
ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ
(Kg)
ΦΥΛΛΑ / ΔΕΜΑ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
(Kg)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(m x m)
 80Χ08Χ100  561,00  50  11,22  0,80 x 3,00
 100Χ08Χ100  677,00  50  13,54  1,00 x 3,00
 120Χ08Χ100  792,00  50  15,84  1,20 x 3,00
 140Χ08Χ100  930,00  50  18,60  1,40 x 3,00
 160Χ08Χ100  1.080,00  50  21,60  1,60 x 3,00
 180Χ08Χ100  702,90  30  23,43  1,80 x 3,00
 200Χ08Χ100  810,00  30  27,00  2,00 x 3,00
 220Χ08Χ100  861,30  30  28,71  2,20 x 3,00
 240Χ08Χ100  954,00  30  31,80  2,40 x 3,00
 260Χ08Χ100  1.019,70  30  33,99  2,60 x 3,00
 Μ280Χ08Χ100  805,00  25  32,20  2,80 x 2,60
 Μ300Χ08Χ100  858,00  25  34,32  3,00 x 2,60

 

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Φ8 / 125 mm

 

ΤΥΠΟΣ
ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ
(Kg)
ΦΥΛΛΑ / ΔΕΜΑ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
(Kg)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(m x m)
 80Χ08Χ125  468,60  50  9,37  0,80 x 3,00
 100Χ08Χ125  561,00  50 11,22  1,00 x 3,00
 120Χ08Χ125  653,40  50  13,07  1,20 x 3,00
 140Χ08Χ125  765,00  50  15,30  1,40 x 3,00