Ποιότητα >

Πιστοποίηση Ποιότητας

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία που το 1994 λαμβάνει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ από τον ΕΛΟΤ για τους παραγόμενους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.

Το 2001 πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ για το εφαρμοζόμενο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9002.

Το 2003 το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000.