Η ΕΤΑΙΡΙΑ >

Το Όραμα και οι Αξίες μας

Το όραμά μας

Να αποτελέσει η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ πρότυπο για κάθε χαλυβουργία, για τις επιδόσεις της στους εξής τομείς: Οικονομικά αποτελέσματα, εξυπηρέτηση πελατών, ποιότητα προϊόντων, υγεία και ασφάλεια.

Οι Αξίες μας

Ακεραιότητα
Διευθύνουμε την επιχείρηση μας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Οι Άνθρωποί μας
Ο τρόπος που επιλέγουμε, εκπαιδεύουμε, αναπτύσσουμε, παρακινούμε και φροντίζουμε τους ανθρώπους μας είναι ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας μας.

Η Εικόνα της Επιχείρησης
Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είναι συνυφασμένη με τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Η διασφάλιση και ενίσχυση αυτής της εικόνας είναι σημαντικός στόχος και ευθύνη όλων μας.

Ηγεσία Αγοράς
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών μας, του ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, του προσανατολισμού στις ανάγκες του πελάτη, της χρήσης βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας και προπάντων, μέσω της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον, στους ανθρώπους μας και στην κοινωνία.

Ο Πελάτης
Ο τρόπος που ενεργούμε καθημερινά πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας.