Η ΕΤΑΙΡΙΑ >

Επενδύσεις

Από το 2001, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ έχει προβεί σε μια σειρά επενδύσεων με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της μονάδων και την εγκατάσταση εξοπλισμού βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας.

Η πρώτη φάση της επένδυσης, ύψους 150.000.000€, ολοκληρώθηκε το 2003, με την λειτουργία νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων πρωτοποριακής τεχνολογίας.

Η δεύτερη φάση της επένδυσης, ύψους 100.000.000€, ολοκληρώθηκε το 2006 με την λειτουργία του δεύτερου υπερσύγχρονου ελασματουργείου καθώς και δύο νέων μονάδων παραγωγής πλεγμάτων στο εργοστάσιο Ελευσίνας, οι οποίες εξασφαλίζουν στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ετήσια παραγωγική ικανότητα ύψους 1.000.000 τόννων, ενώ επίσης, ξεκίνησε και η κατασκευή νέων, υπερσύγχρονων αποθηκευτικών χώρων.

Το 2007, πραγματοποιήθηκε μια νέα επένδυση σε μια μονάδα παραγωγής “Spooler” η οποία παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος σε ειδικού τύπου κουλούρες, διεθνώς γνωστές ως “Compact Rebar Coils". Αποτελεί την πρώτη μονάδα αυτού του τύπου που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ τον πρώτο και μοναδικό παραγωγό τέτοιου τύπου προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στη χώρα μας.

Σήμερα, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ με τις νέες επενδύσεις εκσυγχρονισμού που πραγματοποιεί, διαθέτει τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής προϊόντων χάλυβα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλον τον κόσμο.

Έχοντας ήδη βάλει τις βάσεις για το μέλλον, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ προχωρά σε περαιτέρω ανάπτυξη με την εφαρμογή νέων επενδυτικών σχεδίων που θα την κρατήσουν στην κορυφή.

pet prescription discount card coupon for cialis cialis trial coupon