ΠΡΟΪΟΝΤΑ >

Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος

Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος κατηγορίας Β500C ή StIV με νευρώσεις, που καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1421 και DIN 488 αντίστοιχα.

Οι χάλυβες της κατηγορίας αυτής διαθέτουν πλάγιες νευρώσεις, που εξασφαλίζουν υψηλή συνάφεια με το σκυρόδεμα, χαρακτηρίζονται ως συγκολλήσιμοι χάλυβες και είναι προϊόντα θερμής έλασης χωρίς άλλη παραπέρα κατεργασία (βαναδιούχος χάλυβας), ή προϊόντα θερμής έλασης τα οποία υποβάλλονται σε μια άμεση εν σειρά θερμική κατεργασία. Αποτέλεσμα αυτής της θερμικής κατεργασίας είναι η παραγωγή ενός όλκιμου προϊόντος λόγω της ύπαρξης ενός μαλακού πυρήνα (εσωτερικό της ράβδου) και μιας σκληρής εξωτερικής στοιβάδας που προσδίδει στο υλικό την υψηλή αντοχή. Τομή της ράβδου, χάλυβα θερμής έλασης και άμεσης εν σειρά θερμικής κατεργασίας, μετά από προσβολή με Nital φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Οι χάλυβες αυτοί παραγόμενοι στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτει η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ με αυστηρό και συστηματικό έλεγχο ποιότητας παρέχουν την μεγαλύτερη εγγύηση για ασφαλείς αντισεισμικές κατασκευές.

pet prescription discount card cialis prescription coupon cialis trial coupon