Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη >

Ανακύκλωση Παλαιοσιδήρου

Ο χάλυβας αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά υλικά του πολιτισμού μας όχι μόνο λόγω του πλήθους των χρήσεών του και της αφθονίας στην φύση των υλικών από τα οποία παράγεται (σίδηρος, άνθρακας), αλλά και λόγω της ιδιότητάς του να είναι πλήρως ανακυκλώσιμος.

Οι ιδιότητες του παραγόμενου από ανακύκλωση χάλυβα δεν επηρεάζονται από το πλήθος των ανακυκλώσεών του, ενώ η ανάκτησή του είναι σχετικά εύκολη και φθηνή δεδομένων των μαγνητικών του ιδιοτήτων.

Ενώ λοιπόν τα πρωτογενή υλικά (σίδηρος και άνθρακας) αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή χάλυβα σε υψικαμίνους (τεχνολογία ουσιαστικά γνωστή από την αρχαιότητα), η ανακύκλωσή του δίνει την πρώτη ύλη για την παραγωγή χάλυβα με τη μέθοδο του ηλεκτρικού τόξου (νεότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον τεχνολογία).

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της για βιώσιμη ανάπτυξη, παράγει χάλυβα αποκλειστικά σε ηλεκτρική κάμινο, με πρώτη ύλη 100% ανακυκλωμένο παλαιοσίδηρο.

Οι δεσμεύσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, την οδηγούν και σε άλλες δράσεις και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των πόρων της.
Έτσι, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη και περιβαλλοντικά αποτελεσματική τεχνολογία στην παραγωγή των προϊόντων της.

Ανακτά και ανακυκλώνει τα χαλυβουργικά απόβλητα που προκύπτουν από την διαδικασία παραγωγής.

Τα τελικά προϊόντα της εταιρείας είναι με τη σειρά τους 100% ανακυκλώσιμα και στο τέλος του κύκλου ζωής τους μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν, εφ’ όσον ανακτηθούν, ως πρώτη ύλη.