ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ >

Οι Άνθρωποι της Χαλυβουργικής

Στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, με την μακρόχρονη παρουσία μας στην αγορά, είμαστε υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας, καθώς αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας και της δυναμικής πορείας μας.

Η ιδιαίτερη επένδυση της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ στο Ανθρώπινο κεφάλαιο με σεβασμό και αξιοπρέπεια, αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η τεχνογνωσία, οι ικανότητες, η ομαδική εργασία και η αφοσίωση στο Όραμα, τις Αξίες και τους Στόχους της εταιρίας, διαμορφώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητά της οικογένειας των Ανθρώπων της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ.

Στόχος μας είναι μέσα από αμφίδρομη επικοινωνία να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο τους όρους ανάπτυξης των Ανθρώπων μας, έτσι ώστε η εργασιακή ικανοποίηση να αντανακλάται στην ποιοτική παραγωγική διαδικασία όπως και την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Στρατηγική της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ είναι ο εργαζόμενος να αισθάνεται αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας, υπεύθυνος για τη συνεισφορά του σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.
Η σύγχρονη αυτή διαδικασία απαιτεί εργαζόμενους με ενεργό ρόλο και όχι ανθρώπους που απλά εκτελούν εντολές, λειτουργία που πράγματι αποδίδει άριστα. .

Στο πλαίσιο αυτό για τη Διοίκηση της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ των εργαζομένων, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές στην παραγωγή, την ποιότητα και τον περιβαλλοντικό έλεγχο.

Παράλληλα , η επένδυση στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ των ανθρώπων μας αποτελεί έμπρακτη επιλογή φροντίδας για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη τους.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδεύεται συνεχώς και συστηματικά σε όλες τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσής τους σε όλους τους τομείς.